👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Vi"

Skapad 2017-08-30 12:12 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Värdegrund: "Kom kompis" med Mamma Måd
Grundskola F
Gruppstärkande tema för att skapa ett "vi" - lära känna varandra och hitta nya kompisar i klassen.

Innehåll

Värdegrundstema: "Vi"

Syfte

Vårt första tema i förskoleklassen har som syfte att forma en klass där alla känner sig trygga, har kompisar, känner sig omtyckta och trivs i klassen och på skolan. Vi kommer att lära känna varandra genom olika aktiviteter och träna på att samarbete och hjälpas åt i olika grupper. Vi tränar på att dela med sig, vänta på sin tur, hur man pratar snällt till varandra och hur man är en bra kompis.   

Målet under dessa månader är att skapa en gemenskap i klassen, där vi tar hand om varandra, hjälps åt och lär känna många nya kompisar!

Vi lär genom olika lekar och flera arbetsformer från Kooperativt lärande (KL) som arbetas med på hela Delfinskolan. Aktiviteterna genomförs i helklass, men också i mindre grupper och i par.

Vi reflekterar kring klimatet i klassen, hur det känns att arbeta tillsammans och vad vi behöver träna mer på.

I temat gör vi även utrymme för de olika ämnen som barnen kommer att ha i årskurs 1. Bland annat tränar vi genom varierande övningar läs- och skrivförberedande samt grundläggande matematiska begrepp.

 

Centralt innehåll

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11