Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anknytning

Skapad 2017-08-30 13:01 i Västanvindens förskola Västerstad Hörby
Förskola
Vi har valt detta utvecklingsområde eftersom god anknytning är en förutsättning för barnets trygghetskänsla samt trivsel på förskolan. Vi blev nyfikna på att dyka lite djupare i detta ämne efter en föreläsning av Helena Lindfors, och kommer rikta in oss på alla åldersgrupper eftersom det handlar om vikten av anknytning vid inskolning men även vid överinskolning mellan våra avdelningar.

Innehåll

Syfte:

Vi har valt Anknytning som utvecklingsområde då vi vill förtydliga vikten av trygg inskolning samt positiva överinskolningar mellan våra avdelningar.

Läroplansmål vi har valt att koppla detta utvecklingsarbete till är:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (s.5)

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (s.13)

Vår förväntade utveckling är att vi har fått större förståelse för på vilka sätt vi kan stötta barnen för att underlätta arbetet med anknytning och detta ansvar vilar på oss pedagoger. Vi vill även kunna beskriva syfte med våra inskolningsmetoder för nya vårdnadshavare och då är det viktigt att vi själv har ett gemensamt språk kring detta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: