👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 - Vacaciones

Skapad 2017-08-30 13:05 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi utgår från texterna: "Vacaciones", "El pescador y el turista", "¿Qué sabes del mundo hispánico?" och "Mexico" i Gracias 9 för att träna perfekt och pågående form (gerundio). Vecka 45 kommer vi jobba med att skriva en reseblogg om ett land i latinamerika.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att träna på att skriva, prata och lyssna på spanska i olika tempusformer.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • berätta vad du HAR gjort på lovet (verb i perfekt)
 • använda verb med diftong i presens
 • nämna ett antal fakta om den spansktalande världen
 • jämföra personer och saker (adjektivets komparation) länk nedan
 • räkneorden mellan 1-10 000
 • använda pågående form 

Undervisning

Vi inleder arbetsområdet med att arbeta vidare med perfekt. Detta kommer vi att träna genom att läsa, lyssna och prata (bland annat med hjälp av improvisations-kort).

Ni kommer att få skriva en text om vad ni HAR gjort (perfekt) på sommarlovet. Ni kan då välja att hitta på att ni varit i något exotiskt land och gjort  en massa roliga saker.

Muntligt arbete: Vi kommer att skapa ett litet nyhetsprogram om ett spansktalande land. Alternativt kan ni välja att presentera en notis från ett spansktalande land i media genom att berätta vad som HAR hänt.

 https://www.youtube.com/watch?v=lpFLcbp4e00 

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer jag att bedöma din text om lovet och kommer då främst att fokusera på huruvida du kan använda dig av tidsformen perfekt och av adjektivets komparation.

I den muntliga framställningen kommer jag att titta på huruvida du kan återberätta information om ett land/ en notis genom att använda framförallt perfekt.

Hörförståelse och läsförståelse kommer jag att bedöma utifrån hur du svarar på frågor om vad du hört och vad du läst. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
LÄSA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
URVAL
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.