👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter

Skapad 2017-08-30 13:13 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Svenska
Under fyra veckor skall vi förkovra oss i sagans och myternas värld!

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Du skall förkovra dig om skönlitteratur och träna din läsförståelse och skrivförmåga.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att lyssna på och diskutera myter från främst den grekiska mytologin. Ni kommer att få ta anteckningar och befästa ord och begrepp.

Dessutom kommer vi att diskutera olika former av sagor. Vi lär oss om folksagor, konstsagor och fabler.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

Efter att vi tränat på att skriva sagor kommer vi att avsluta temat med en salsskrivning där ni får skriva en berättande text som vi kommer att bedöma i Unikum matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9