Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 8 Sh NYO - Nyhetsorientering ASv

Skapad 2017-08-30 13:15 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
"NYO" gör det möjligt för elever att varje vecka få information om aktuella händelser. Samtidigt som elever tränas i att söka, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Innehåll

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier

- beskriva samband (orsak och konsekvens)

- värdera och uttrycka olika åsikter

- växla mellan olika perspektiv

- resonera om källors trovärdighet och relevans

 

Innehåll

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Genomförande

Du väljer en nyhet (lokal, nationell eller global) och förbereder en redovisning på 5-10 minuter. Redovisa med hjälp av keynote och stödord. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
    Sh
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
    Sh
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
    Sh

Matriser

Sh
NYO - Nyhetsorientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva samband (orsak-konsekvens)
OBS! Det räcker inte att berätta vad som hänt. Samband måste finnas med!
Du berättar om nyheten och förklarar kort varför den hänt. enkla samband
Du berättar om nyheten och förklarar den, genom att koppla orsaker och konsekvenser till nyheten. förhållandevis komplexa samband
Du berättar om nyheten och förklarar den utförligt, genom att koppla orsaker och konsekvenser i flera led till nyheten. komplexa samband
Värdera och uttrycka olika åsikter
Argument använder du när du motiverar åsikter: "X tycker så därför att..."
Du redogör för din och andras åsikter. Du motiverar åsikterna kort. till viss del underbyggda argument
Du redogör för din och andras åsikter. Du motiverar åsikterna med rimliga argument. relativt väl underbyggda argument
Du redogör för din och andras åsikter. Du motiverar åsikterna utförligt med korrekta argument. väl underbyggda argument
Växla mellan olika perspektiv
Exempel på perspektiv: individ, samhälle (lokalt, nationellt, globalt), miljö, ekonomiskt, rättvise, kön
Du redogör kort för hur nyheten kan påverka samhället på olika sätt. i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
Du redogör för hur nyheten kan påverka samhället på olika sätt. Du använder några olika perspektiv. i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Du redogör utförligt för hur nyheten kan påverka samhället på olika sätt. Du använder flera olika perspektiv. i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Resonera om källors trovärdighet och relevans
Källkritiska begrepp = äkthet, tid, beroende, tendens Exempel på källor med tendens: ledare, intervju, debattartikel, insändare, krönika, blogginlägg, propaganda Glöm inte att presentera dina källor: författare, genre, tidning/media
Du använder källor och förklarar kort varför du valt dem. enkelt och till viss del underbyggt
Du använder relevanta källor och förklarar varför du valt dem med källkritiska begrepp. utvecklat och relativt väl underbyggt
Du använder relevanta källor och förklarar utförligt varför du valt dem med källkritiska begrepp. Du har använt olika typer av källor och resonerar om hur de kan värderas och användas på olika sätt. välutvecklat och väl underbyggt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: