👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula 5: Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2017-08-30 13:17 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Från kapitel 2 och 3 i boken Prima Formula 5
Grundskola 5 Matematik
Vilket skulle du välja? En fjärdedel, 25% eller 0,25 av en tårta?

Innehåll

Du kommer att arbeta med att

Vi kommer fokusera på:

 • jämföra olika delar av olika helheter
 • använda sambandet mellan bråkform, procentform och decimalform
 • förkorta och förlänga bråktal
 • dividera med stora tal
 • överslagsräkning

Förankring i kursplanens syfte

I läroplanen kan du läsa att du ska träna dig på att:

Arbetsformer

 Vi kommer jobba  gemensamt med Aktivitetssidor (praktiska uppgifter där du får arbeta med laborativa bråkuppifter, teorirutor i boken med mera. Vi varvar dessa arbetsuppgifter med muntliga genomgångar. Du kommer också att arbeta med praktiska uppgifter som inte är kopplade till boken.

Bedömning

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • Jämföra olika delar av olika helheter.
 • Använda sambandet mellan bråkform, procentform och decimalform.
 • Förkorta och förlänga bråktal.
 • Dividera med stora tal
 • Räkna med överslag
 • Räkna med procent.

Dokumentation

Under arbetets gång kommer du själv få rätta de uppgifter du gjort under lektionerna och på så vis själv ha lite koll på att du förstått rätt. Efter kapitlet kommer en diagnos och ett spår att arbeta vidare med, antingen en repetition av det som behöver övas mer eller lite mer utmaning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6