Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 Hi åk 8 Nya tiden Jos

Skapad 2017-08-30 13:27 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 Historia

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna

- redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien,

- föra resonemang kring orsaker och konsekvenser av centrala historiska händelser.

 

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar och diskussioner, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar. Du kommer att visa dina kunskaper vid ett prov.  

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • att använda dina kunskaper för att föra självständiga resonemang om orsaker och konsekvenser,
 • använda historiska begrepp och kunna resonera kring hur vi delar in historien i olika epoker,
 • beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

 

 

Innehåll

 • Jämförelser mellan några högkulturer framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

Mål att sträva mot

 • använda dig av din historiska referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Jä 17 Hi åk 8

----->
----->
----->
Ha kunskaper
Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
Du kan t ex förklara förklara begrepp och har kunskaper om perioden från romarriket till 1800-talet som är grundläggande.
Du kan t ex förklara förklara begrepp och har kunskaper om perioden från romarriket till 1800-talet som är goda.
Du kan t ex förklara förklara begrepp och har kunskaper om perioden från romarriket till 1800-talet som är mycket goda.
Beskriva samband
Du kan beskriva samband gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor som är ..
Du jämför olika tidsepoker och visar att det finns likheter och skillnader. Dina samband är enkla
Du jämför olika tidsepoker och resonerar kring likheter och skillnader. Dina samband är förhållandevis komplexa
Du jämför olika tidsepoker och resonera kring hur människors levnadsvillkor och värderingar påverkar visar. Du visar att det finns flera likheter och skillnader och dina samband är komplexa
Redogöra och resonera
kring orsaker och konsekvenser som är...
Dina resonemang om t ex orsaker till den industriella revolutionen samt hur den påverkat historien är enkla och till viss del underbyggda.
Du kan berätta i flera led om t ex orsaker till den industriella revolutionen samt hur den påverkat historien på både kort och lång sikt. Dina resonemang är utvecklade och relativt väl underbyggda.
Du redogör mycket utförligt och i flera olika led för orsaker till den industriella revolutionen Du kan ge flera exempel som visar att hur händelserna påverkat historien på både kort och lång sikt. Dina resonemang om orsaker och konsekvenser är välutvecklade och väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: