👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris BILD åk 6

Skapad 2017-08-30 13:29 i Västra skolan Falun
Grundskola 6 Bild
Här hittar du terminens bedömning i matrisform. De temaområden vi arbetat med ser du i de andra planeringarna som tilldelats dig.

Innehåll

Det som är markerat i den här matrisen visar vart du ligger just vid det aktuella datumet. Till nästa matris kan det hända att du har halkat ner i någon av aspekterna. Detta beror på att svårighetsgraden succesivt ökas och får nytt innehåll när du kommer till en ny årskurs.

Bilden har inte kunskapskrav som är avbetade en gång för alla utan de övas det på hela tiden därför kan de också förändras. Om du inte jobbat på några temaarbeten kan det därför bli svårt att bedöma ditt aktuella kunskapsläge.

Matriser

Bl
bedömningsmatris åk 6

Rubrik 1

Behöver öva mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildspråk
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du kan göra olika typer av bilder som berättar om dina tankar, erfarenheter och åsikter med ett enkelt bildspråk så att det du vill säga delvis framgår.
Du kan göra olika typer av bilder som berättar om dina tankar, erfarenheter och åsikter med ett utvecklat bildspråk så att det du vill säga relativt väl framgår.
Du kan göra olika typer av bilder som berättar om dina tankar, erfarenheter och åsikter med ett välutvecklat bildspråk så att det du vill säga väl framgår.
Bildkommunikation/ Analys
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du kan prata om bilder med enkla resonemang om uttryck, innehåll och funktion i både gamla och nya bilder och bilder från olika kulturer. Du kan knyta detta till dig själv, andra bilder och saker som sker runt om dig i världen
Du kan prata om bilder med utvecklade resonemang om uttryck, innehåll och funktion i både gamla och nya bilder och bilder från olika kulturer. Du kan knyta detta till dig själv, andra bilder och saker som sker runt om dig i världen
Du kan prata om bilder med välutvecklat resonemang om uttryck, innehåll och funktion i både gamla och nya bilder och bilder från olika kulturer. Du kan knyta detta till dig själv, andra bilder och saker som sker runt om dig i världen.
Kombinera bildelement
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du kan använda former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Teknik/ Verktyg
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg, och material på ett i huvudsak fungerande sätt och provar hur de kan användas för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg, och material relativt väl och provar och omprovar hur de kan användas för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg, och material väl fungerande och idérikt sätt och provar och omprovar idérikt sätt hur de kan användas för att skapa olika uttryck.
Inspiration/ Idé
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du bidrar till att utveckla idéer inom några ämnesområden genom att återanvända nutida eller historiska bilder. Du bidrar till att tänka ut och välja hur du ska jobba för att komma framåt i ditt skapande.
Du utvecklar delvis egna idéer inom några ämnesområden genom att återanvända nutida eller historiska bilder. Under arbetets gång väljer du alternativ som efter lite bearbetning gör att du kommer framåt i ditt skapande.
Du utvecklar egna idéer inom några ämnesområden genom att återanvända nutida eller historiska bilder. Under arbetets gång väljer du alternativ som gör att du kommer framåt i ditt skapande.
Presentera bilder
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du kan presentera dina arbeten med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan presentera dina arbeten med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan presentera dina arbeten med god anpassning till sammanhanget.
Bedöma ditt arbete
Du behöver öva mer på det som står vid "Nivå 1" för att nå dit.
Du kan ge enkla omdömen om ditt arbete och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om ditt arbete och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om ditt arbete och kvalitet i bildarbetet.