👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Åk 1

Skapad 2017-08-30 13:58 i Blötbergets skola Ludvika
Vi arbetar med/om samhälle, skolan, trafik, familjen, val och var vi bor i ettan.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Val, val, val - Vad är det för något? Bestämmer fröken hela tiden? Vem kommer om det brinner? Vad är en reflex? Familj - vad är det för något? Får alla barn gå i skolan och finns det olika slags regler? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig mer om i ettan...spännande! =)

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Du kommer att få lära dig om;

* demokrati (ex.normer och regler i skolan/sportsammanhang, vad är ett val och hur kan det gå till, vad ett klassråd är, hur det organiseras/genomförs, ex. om gott och ont, kamratskap)

*barnkonventionen (ex.barns rättigheter, lagar/regler)

*samhället (ex. om yrken och verksamheter i Ludvika, om sjukvård/räddningstjänst, vem bestämmer)

* trafik (ex. skyltar, trafikregler, om cyklar och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt)

* familjen (ex. vad en familj är, hur den kan se ut, livet förr och nu, om pengar)

* var vi bor (ex. varför vi bor där vi bor, vad en stad/landsbygd är, om skogen/fjällen/kusten/väder/årstider/Ludvika, flytta inom och till Sverige)

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att;

* se på film och prata om det vi har sett
* dokumentera det du/vi gör på ett enkelt sätt
* läsa barn- och faktaböcker (vuxen läser, du lyssnar) och samtala om det du hört
* måla bilder

* läsa enkla texter/faktatexter och svara på frågor

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna;

* berätta och ge exempel på vad demokrati är (ex.normer och regler i skolan/sportsammanhang, vad är ett val och hur kan det gå till, vad ett klassråd är, hur det organiseras/genomförs, ex. om gott och ont, kamratskap)

* berätta och ge exempel på barns rättigheter

* berätta och ge exempel på yrken och verksamheter i Ludvika, något om sjukvård/räddningstjänst och vem bestämmer

* berätta och ge exempel på säker trafik (ex. skyltar, trafikregler, om cyklar och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt)

* berätta och ge exempel på vad en familj är, hur den kan se ut och jämföra livet förr och nu samt något om pengar

* berätta var vi bor (ex. varför vi bor där vi bor, vad en stad/landsbygd är, om skogen/fjällen/kusten/väder/årstider/Ludvika, flytta inom och till Sverige)

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att delta aktiv i/under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
So 1 - 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och frågor från läraren förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara olika begrepp.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan svara på frågor som din lärare ställer.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Granska information
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på eget initiativ hitta information från olika källor.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med hjälp av läraren reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med hjälp av läraren beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader och föreslå lösningar.