👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2017-08-30 14:01 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 5 Biologi
I det här arbetsområdet kommer du lära dig mer om kusten och havet, t.ex. om varför havsuttrarna är så viktiga för att bevara välfungerande ekosystem med stor biologisk mångfald. Foto: Joe Robertson via Wikimedia

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om

 • varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • växter och djurs anpassning till et liv i havet och vid kusten
 • vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • hur människan påverkar haven
 • begreppen

art, artfattig, bifångst, biologisk mångfald, bräckt vatten, fiskekvoter, fotosyntes, kamouflage, koloni, krill, marina reservat, miljögifter, plankton, polyp, rom, saltvatten, skrov, stim, sötvatten, trålning, yngel

 

Arbetssätt

 • Läsa texter gemensamt, Koll på NO 5, tidningsartiklar mm
 • Läsa texter enskilt och i smågrupper.
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på filmer 
 • Studiebesök "Den blå planet"
 • Bearbeta faktatexter på olika sätt, t.ex. göra egna frågor till texten, sammanfatta text med hjälp av bilder, svara på frågor
 • Arbeta både enskilt och i grupp.

Redovisningsform

Muntligt, skriftligt och med bilder.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om

 • varför haven är så viktiga för livet på jorden
 • växter och djurs anpassning till et liv i havet och vid kusten
 • vad som gör Östersjön speciellt som hav
 • några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • hur människan påverkar haven
 • begreppen

art, artfattig, bifångst, biologisk mångfald, bräckt vatten, fiskekvoter, fotosyntes, kamouflage, koloni, krill, marina reservat, miljögifter, plankton, polyp, rom, saltvatten, skrov, stim, sötvatten, trålning, yngel

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6