👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningar

Skapad 2017-08-30 14:06 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi kommer att låsa och prata om olika uppfinningar, både stora och små.
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med uppfinningar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 • samtala och resonera kring texter och filmer av olika slag
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst / hört / sett
 • skriva faktatexter så andra förstår innehållet

 Så här ska vi arbeta...

 

 • Gemensamma genomgångar
 • Läsa fakta texter och diskutera
 • Skriftliga och muntliga övningar
 • Faktafilmer

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • resonerar kring innehåll i texten / filmen (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva en enkel faktatext (uttrycka dig i skrift) .  
 • genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan och miljön.

   

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6

Matriser

NO Tk
Uppfinningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Resonerar kring innehåll i texten / filmen
Resonerar kring innehåll i texten / filmen genom att använda ord och begrepp.
Resonerar kring innehåll i texten / filmen genom att använda ord, begrepp, koppla fakta och göra jämförelser,
Resonerar kring innehåll i texten / filmen genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens.
Ny aspekt
Kan skriva en enkel faktatext (uttrycka dig i skrift) .
Att skriva en enkel faktatext med hjälp av en tankekarta och stöd av pedagogen.
Att skriva en enkel faktatext tillsammans med en kamrat med hjälp av en tankekarta.
Att skriva en enkel faktatext med hjälp av en tankekarta.
Ny aspekt
Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan och miljö.
Genom samtal på lektionerna kan du namnge något vanligt verktyg.
Genom samtal på lektionerna kan du namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan.
Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan och miljön.