👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 3 Vatten

Skapad 2017-08-30 14:08 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten finns i olika former och det finns vatten överallt på jorden. Det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen och vi har samma vatten idag som dinosaurierna hade. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi vara rädda om.

Innehåll

Det här ska vi lära:

 • Vad är vatten och var finns det vatten?
 • Vattnets tre olika faser: fast, flytande och gas.

 • Hur man renar vatten- reningsverkets faser.

 • Vattnets kretslopp.

 • Veta hur vattenmolekylen är uppbyggd. H2O

 • Vad vi kan göra för att vara rädda om vårt vatten.
 • Skillnaden mellan blandning och lösning.

 Så här ska vi jobba:

Vattenmannen och Speed kommer hit och pratar om plast i haven och hur man ska förhålla sig till det. (Skapande skola).
 • Vi kommer att titta på olika filmer som: Vad är vatten?, "Vattumannen och Speed, Vattnets kretslopp, Lösningar och blandningar. Kemi nästa. Sli.se och ur.se
 • Vi kommer sjunga några sånger om vatten(Vattenmannen och speed).
 • Vi kommer att arbeta med Pulsboken och hörande arbetsblad. Läsförståelse och ord och begrepp kring området som ex: stelnar, smälter, koka, avdunstar, kondenserar, fast, flytande, gas, lösning, blandning, filtrera,
 • Vi kommer att samtala om vad vi kan göra för att vara rädda om vårt vatten. 
 • Vi kommer att göra några experiment/undersökningar
 • Studiebesök på reningsverket.

 Så här ska du få visa vad du kan:

 • Genom att aktivt delta på lektionerna och göra det du ska.
 • Delta i diskussionerna.
 • Skriftligt test. Arbetsområdet avslutas v.40.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömningsmatris NO åk3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel på samband i naturen
Du kan ge exempel på näringskedjor på land och i vatten. (Uppgift äta eller ätas, Skolverket)
Du kan ge fler exempel på näringskedjor på land och i vatten. (Uppgift äta eller ätas, Skolverket)
Du kan ge egna exempel på näringskedjor och förklara dem på ett naturvetenskapligt sätt. (Uppgift äta eller ätas, Skolverket)
Du kan beskriva hur djur och växter anpassar sig till olika årstider.
Du kan ge exempel på likheter och skillnader i hur olika djur anpassar sig till årstiderna.
Du kan använda dina kunskaper i NO när du beskriver hur olika djur och växter anpassar sig till årstiderna.
Samtala om och ge exempel på förändringar i naturen och livscykler hos växter och djur
Du kan berätta om livscykler hos något djur och någon växt. (Uppgifter: fiskens livscykel, egen och Maskrosens livscykel, Skolverket)
Du kan beskriva eller förklara livscykler hos något djur och någon växt. (Uppgifter: fiskens livscykel, egen och Maskrosens livscykel, Skolverket)
Du kan använda dina kunskaper i NO när du beskriver och förklarar livscykler och förändringar i naturen. (Uppgifter: fiskens livscykel, egen och Maskrosens livscykel, Skolverket)
Berätta om människokroppen och diskutera hälsofaktorer
Du kan berätta om ögat och örat. Du kan med hjälp av en bild förklara hur de fungerar.
Du kan använda rätt ord när du berättar om örat och ögat och deras funktioner.
Du kan berätta om några vanliga problem kopplade till öra och öga.
Du kan bidra i en diskussion om hälsa.
Du försöker hitta argument för att övertyga i diskussioner.
Du kan argumentera och diskutera när vi pratar om hälsa.
Samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt
Du kan beskriva krafterna tyngdkraft och friktion. Du kan visa vad jämvikt är och hur man kan påverka jämvikten. (Uppgift: Gungbräda, Skolverket)
Du kan beskriva krafterna med flera olika exempel. (Uppgift: Gungbräda, Skolverket)
Du kan ge egna exempel på hur krafterna märks av i din vardag. (Uppgift: Gungbräda, Skolverket)
Beskriva och sortera föremål av olika material
Du kan berätta vilket material saker är tillverkade i.
Du kan berätta om materialen i sammansatta saker och deras egenskaper.
Du kan motivera materialval i olika föremål.
Du kan sortera föremål utefter givna egenskaper (magnetiskt, flyta/sjunka)
Du kan se likheter mellan föremål och sortera dem därefter.
Du kan sortera sammansatta föremål på flera olika sätt och motivera dina val.
Berätta om ljus och ljud, ge exempel på egenskaper hos vatten och luft
Du vet att ljud och ljus har hastigheter.
Du vet att ljus går snabbare än ljud.
Du vet att ljudets hastighet påverkas av materialet.
Du kan berätta om vattnets kretslopp med hjälp av en bild och stödord.
Du kan berätta om vattnets kretslopp med fler detaljer.
Du kan beskriva vattnets kretslopp med korrekta begrepp.
Du vet att luften är sammansatt av olika ämnen.
Du kan nämna några ämnen som luften består av.
Du kan berätta om luftens egenskaper.
Samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan
Du kan berätta om en religiös skapelseberättelse. Du kan ge exempel på en historisk världsbild.
Du kan berätta om olika religiösa skapelseberättelser. Du kan förklara en modern världsbild.
Du kan jämföra olika skapelseberättelser. Du kan jämföra historiska världsbilder med moderna.
Utföra fältstudier och undersökningar
Du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner. Du kan beskriva experiment och dra slutsatser.
Du arbetar självständigt och är noggrann med materialet.
Du har idéer på hur man kan göra experimentet säkrare.
Göra observationer, namnge, sortera och beskriva fenomen i naturen
Du kan namnge några några svenska djur och växter och sortera dem.
Du kan fler djur och växter och kan sortera dem utifrån släktskap.
Du kan ge exempel på fler typer av organismer.
Visa och beskriva solen, månen och jorden rörelser
Behandlades i åk 2
Behandlades i åk 2
Behandlades i åk 2
Sortera föremål med olika egenskaper och separera lösningar och blandningar
Du kan skillnaden mellan lösning och blandning. (Lab: separera lera och salt i en vattenlösning)
Du kan genomföra ett experiment där du visar skillnad på en lösning och blandning. (Lab: separera lera och salt i en vattenlösning)
Du genomför laborationen och kan med dina kunskaper i NO förklara skillnaden mellan filtrering och avdunstning. (Lab: separera lera och salt i en vattenlösning)
Jämföra egna undersökningar med andras
Du kan jämföra dina resultat med en kompis. Du kan säga något om likheter och skillnader.
När du jämför resultat kan du dra enkla slutsatser och försöka förklara vad de kan bero på.
När du jämför resultat kan du förklara det du ser. Du har också egna idéer på hur man kan göra nya undersökningar.
Dokumentera undersökningar
Du kan rita och skriva om det vi undersöker. Du kan använda din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan dokumentera och redovisa på flera olika sätt.
Du kan göra mer detaljerade dokumentationer så tydligt att andra kan förstå.