👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget valt arbete / hantverksteknik 17/18

Skapad 2017-08-30 14:14 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Planerar, skapar och genomför ett slöjdarbete.
Grundskola 9 Slöjd
Utifrån kunskaper, erfarenheter och intresse planerar och skapar du ett slöjdarbete som är lagom utvecklande för dig. Du väljer hantverksteknik och utgår från arbetets estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån ditt slöjdföremål beskriver du med slöjdspecifika begrepp hur du genomfört arbetet från idé till färdig produkt.

Du beskriver de val du gjort och den roll de haft för resultatet av det färdiga arbetet.

Du resonerar utifrån slöjdarbetets design, dess estetiska och kulturella uttryck.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Söker inspirationskällor genom böcker, tidningar, naturen, bilder, nätet mm.
 • Skapar mönster, utvecklar idéer.
 • Förbereder det material som behövs för arbetet.
 • Bestämmer vilka tekniker som ska ingå.
 • Diskuterar slöjden/konstens betydelse.
 • Diskuterar estetiska och kulturella uttryck i slöjdarbetet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen.Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
 • Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Slöjd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du fullföljer inga egna idéer och gör bara det som krävs.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du visar att du förstår hur olika tekniker och material kan kombineras. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du visar att du kan göra kreativa och medvetna val för att få ett personligt arbete med god kvalitet. Du genomför ditt arbete till stor del självständigt.
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan med viss hjälp se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du har svårt med att uttrycka hur ett slöjdarbete är utfört med slöjdspecifika ord.
Du kan se starka och svaga sidor och skilja mellan ett bra och mindre bra arbete. Du kan till viss del uttrycka dig med slöjdspecifika ord, men det är med ett kort innehåll.
Du ser vad som är bra och mindre bra i ett slöjdarbete. Till stor del uttrycker du dig med slöjdspecifika ord då du ger förslag på alternativa lösningar, samt ger ett relevant omdöme om arbetet.
Du kan tydligt redogöra för förtjänster och brister i ett slöjdarbete. På ett naturligt sätt uttrycker du dig med slöjdspecifika ord och begrepp. Du kan motivera ditt omdöme och ge konstruktiv kritik.
Din förmåga att förstå och uttrycka samband mellan form, funktion och kvalitet.
På en enkel nivå är du med i en diskussion om slöjdarbetets utseende, hur det ska användas och skötas. Du tar inga egna initiativ till att delta i diskussioner.
Du kan delta i en diskussion om slöjdarbetets utseende, hur det ska användas och skötas. Du tar få egna initiativ till att engagera dig i diskussioner.
Du deltar i diskussioner och har inga svårigheter med att utbyta tankar och idéer om slöjdarbetets utseende, användningsområde och kvalitet
Du deltar aktivt i diskussioner. Du kan på ett genomgående bra sätt utbyta, argumentera för tankar och idéer om slöjdarbetets utseende, användningsområde och kvalitet.
Din förmåga att tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Utifrån dina erfarenheter berättar du på en enkel nivå om ett slöjdföremåls utseende. Du gör ytliga kopplingar till trender och traditioner.
Utifrån dina erfarenheter berättar du om ett slöjdföremåls utseende. Du jämför flera arbeten och kan uttrycka kulturella olikheter.
Du deltar i diskussioner kring slöjdföremåls utseende. Utifrån dina erfarenheter ger du motiveringar till dina åsikter med exempel på trender och traditioner i olika kulturer.
Du deltar aktivt i diskussioner med väl genomtänkta argument kring slöjdföremåls uttryck. Utifrån dina erfarenheter för du ett väl underbyggt resonemang med reflektioner utifrån trender och traditioner i olika kulturer.