Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2017-08-30 14:26 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Biologi Idrott och hälsa Svenska
Hur ser det ut i naturen under året? Hur klarar sig djuren på vintern? Vart tar fåglarna vägen när det blir kallt? Hur vet natur och djur att det är dags att vakna?

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du ska lära dig att artbestämma djur och växter som finns i din närmiljö. 

Du ska skriva och läsa enklare berättelser och faktatexter om djur och natur enskilt och i grupp.

Du ska tränar dig i att göra och dokumentera enkla fältstudier.

Du ska få lära dig hur man ska uppföra sig i naturen. 

 

Hur ska jag arbeta?

Du ska få följa naturen hela året genom att göra enkla fältstudier och undersökningar i naturen och i klassrummet.

Du ska tillsammans med andra skriva, rita och berätta  om några djur och växter.

Du ska få läsa faktatexter, se på film och höra på berättelser som handlar om djur och natur. 

Du ska få lära dig reglerna i allemansrätten. 

 

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna berätta om några samband i naturen.

Du ska kunna berätta om några djurs och växters livscykel.

Du ska kunna berätta om förändringar som sker i naturen under de olika årstiderna. 

Du ska kunna samtala om berättelser som du lyssnat på.

Du ska delta i fältstudier, undersökningar och observationer.

 

Hur visar jag detta?

Du ska delta aktivt på lektioner och genomgångar i klassrummet och ute i naturen.

Du ska delta aktivt i samtal och diskussioner.

Du ska göra en välgjord årstidsbok med texter, bilder och annat material. 

Bedömning

Se matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bi Bl Idh
Året runt i naturen

Osäker
På god väg
Säker
Känner till årstidernas namn och något som känneteckar varje årstid.
Känner till några däggdjurs, namn och livscykler.
Känner till trädets olika delar och namnen på några i närmiljön.
Känner till svampens olika delar och namnen på några vanligt förekommande.
Känner till hur växter och träd påverkas/förändras av olika årstider.
Kan rita eller muntligt berätta om hur en enkel näringskedja i naturen fungerar.
Känner till hur man sorterar och grupperar olika växter och djur.
Känner till några fåglars namn och livscykler.
Känner till blommans olika delar och namnen på några vanligt förekommande.
Känner till några insekters namn och livscykel.
Känner till Allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: