👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att påverka med ord-debattartikel och argumentation

Skapad 2017-08-30 14:27 i Tunabergsskolan Uppsala
Att skriva en debattartikel
Grundskola 8 Svenska
Ett bra sätt att få påverka med ord är att skriva en debattartikel. Ett annat sätt är att muntligen argumentera om olika ämnen.

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna skriva en debattartikel, med god språklig variation och tydlig struktur. 

Du ska delta i debatter i grupper.

Du ska få öva på att hålla ett muntligt framträdande. 

Undervisning

Debattartikel

Genomgång av vad som kännetecknar en debattartikel.

Läsning och diskussioner av debattartiklar med tillhörande uppgifter - innehållet, strukturen, språket, ordkunskap, ordval, olika ords värdeladdning.

Öva på att anpassa språket/ordvalet efter mottagaren.

Ordlista på bindeord som passar bra i en debattartikel+ öva på att använda sådana ord i en text.

Skriva svar på minst ett debattinlägg, i par.

Fylla i en mall för din planering av debattartikeln.

Skriva en egen debattartikel.

Ge och få respons på andras/din debattartikel innan du lämnar in den.

Argumentation och muntligt framträdande 

Delta i diskussioner om olika ämnen

Planera och genomföra ett kortare anförande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9