Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, geometri och de fyra räknesätten

Skapad 2017-08-30 14:46 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Arbetssätt/metod

Vi kommer bland annat att lösa matematiska problem och diskutera olika sätt att lösa uppgifter. Vi räknar i boken, spelar spel och gör pratiska arbeten.

Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper:

- genom att delta aktivt på lektionerna,

- i matematiksamtal,

- i matematiktest.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Taluppfattning, geometri och de fyra räknesätten

Begrepp
Du har till viss del kunskaper om några matematiska begrepp, men du har en liten bit kvar till att använda dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i olika sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Problemlösning
Du kan lösa enkla problem, men du har en liten bit kvar till att kunna välja och använda strategier och metoder på egen hand.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier (t.ex. rita, pröva, upptäcka talföljder och mönster) och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Metoder
Du har en liten bit kvar till att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: