Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter årskurs 5 vt 18

Skapad 2017-08-30 14:46 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Svenska
Vi ska under några veckor arbeta med den beskrivande genren. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för syftet, struktur och språkliga drag. Arbetsområdet avslutas eleverna med planerar samt skriver en egen text om ett land där de använder sig av jämförelser.

Innehåll

Konkretisering av målen 


Under arbetsområdet ska eleverna …
• förstå syftet med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp
(Förförståelse/förkunskaper)
• lära sig hur en beskrivande text (om ett land) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras
(Steg 1)
• lära sig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå (Steg 2)
• öva på det de lärt dig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen göra en planering
till en beskrivande text om ett land (Steg 3)
• på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text om ett land (Steg 4)

 


Hur undervisningen kommer att gå till


Förförståelse/förkunskaper: På olika sätt får eleverna inhämta kunskaper och fakta om olika
länder, samtala om syftet med en beskrivande text och vikten av att veta vem mottagaren är.
Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den
beskrivande textens innehåll, syfte och struktur.
Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används i beskrivande texter för att göra
jämförelser, som jämförande sambandsord och komparerade adjektiv.
Steg 3: Eleverna läser och jämför två texter om Grönland, en beskrivande text och en argumenterande
(reklam) för att se hur de skiljer sig åt. Klassen/gruppen gör tillsammans en
planering av en beskrivande text och använder då det de lärt sig på Steg 1 och 2. Läraren ger
stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.
Steg 4: Varje elev väljer ett land, gör en planering och skriver sedan på egen hand en text
samt bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.
• Läraren noterar elevens skrivutveckling i bedömningsmatrisen för beskrivande text 

 


Dessa förmågor kommer att bedömas


Förmågan att …
• förstå syftet med en beskrivande text
• kunna hålla sig till ämnet och ge information på ett tydligt sätt
• kunna använda strukturen för en beskrivande text
• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text och kunna göra
intressanta jämförelser
Hur eleven ska få visa sina förmågor
Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans
bedömer med hjälp av en checklista. 

Matriser

Sv
Beskrivande text - åk 5

SYFTE

På gång
Ok
Bra
Toppen
Förstår syftet med en beskrivande text på en enkel nivå.
Förstår syftet med en beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

På gång
Ok
Bra
Toppen
Innehåll
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

STRUKTUR

På gång
Ok
Bra
Toppen
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation
Kan inte klassificera och generalisera.
Försöker generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning
Fokuserar på en del av ämnet, t ex "Min katt..." Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.

SPRÅKLIGA DRAG

På gång
Ok
Bra
Toppen
Använder inte de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de sprkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt ällmängiltiga ord, som t ex "mänskligheten", "däggdjur" osv.
Jämförelser
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: