👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

veckans bokstav "A"

Skapad 2017-08-30 14:55 i Lötenskolan Flen
Grundskola F Svenska Bild Matematik
Bokstaven A

Innehåll

Denna veckan introducerar vi veckans bokstav; A.

Vi tittar på programmet "bästa bokstaven" med bokstaven A.

Vi letar A i våra förnamn, skriver på en whiteboard och jämför vart i namnet A:t är placerat, antal A i namnet och hur många A vi har tillsammans.

Tillsammans skriver vi ned hur många ord vi kan som börjar på bokstaven A.

Med hjälp av 3 pennor får barnen själva forma bokstaven A.

Barnen få spåra bokstaven A.

Vi gör ett Akvarium tillsammans.

Samarbetsövning: med hjälp av sina kroppar får de forma bokstaven A, kan de vara själva? Behöver de en eller flera kompisar för att forma bokstaven?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -