👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån, Sally Smart

Skapad 2017-08-30 14:58 i V Bodarna skola Alingsås
LPP åk 3 Hemsjö Kyrkskola. Detektivbyrån; vi arbetar med "uppdrag språklyft" - ett kompletteringsmaterial till "Nya språket Lyfter". Läsa, skriva, lyssna, tala.
Grundskola 3 Svenska
Nu ska du få jobba som detektiv under några veckor.

Du kommer att få träffa detektiven Sally Smart som inspirerar till samtal och frågor. Du kommer att få kluriga uppdrag som på olika sätt över dig att bli lika smart som Sally själv.

Innehåll

Ämne: Svenska åk 3

Arbetsområde: Detektivbyrån

Syfte:

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Ämne: Svenska

Arbetsområde:

Under några veckor kommer du att få bekanta dig med Sally Smart och Detektivbyrån. Du ska få lyssna på berättelser och göra olika uppdrag.

Konkreta mål:

Du ska kunna lyssna aktivt och följa med i handlingen när någon annan läser.
Du ska kunna återberätta och samtala om innehållet.
Du ska kunna ta ställning och argumentera för din åsikt.

Bedömning:

Under vårt arbete med detektivbyrån kommer jag att lyssna på dig då du återberättar textens innehåll och då bedömer jag hur väl du följt med i handlingen samt hur väl du återberättar innehållet som helhet.
Du ska kunna ge exempel på viktiga händelser i texten genom att återberätta dessa för mig eller en kamrat.

Undervisning:

Vi kommer att läsa texter ur Detektivbyrån, jobba med olika uppdrag som vi får av Sally Smart, diskutera texterna gemensamt samt i mindre grupper, skriva texter, göra ordlistor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3