Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En bra kompis

Skapad 2017-08-30 15:17 i Lötenskolan Flen
Grundskola F Svenska
En bra kompis

Innehåll

Vi diskuterar i halvgrupp vad en bra kompis är, hur man kan göra för att vara en bra kompis, hur man kan göra någon glad.

Tillsammans gör vi en sol med solstrålar där barnens tankar kring hur en bra kompis är, skrivs upp.

Vi stärker och visar på positiva handlingar hos barnen när vi ser dem.

Vi återkopplar ständigt till barnen och hänvisar till våra gemensamma tankar. Vi låter barnen reflektera kring känslan då någon eller man själv gjort något positivt mot en kamrat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: