👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2017-08-30 15:22 i Junibackens skola Ludvika
Pedagogisk planering för kap 4: Multiplikation och division i MatteBorgen 4A.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska här arbeta med multiplikation och division, vi ska lära oss hur de hänger ihop och när man ska använda dem. Vi ska lära oss att använda algoritmer, "ställa upp."

Innehåll

Mål för Kapitel 4: Multiplikation och division

När du arbetat med det här kapitlet ska du:
- förstå hur addition och multiplikation hör ihop
- kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5 x 60 och 5 x 600

- kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536

- förstå hur multiplikation och division hör ihop

- kunna använda kort division, t.ex. 84/4 och 396/3

- kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift 

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
multiplikation

multiplicera

produkt

division

kvot

dela lika

kort division

 

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Senare kommer även en provräkning på det vi arbetat med i detta kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6