👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NY10 Matematik Ht 2017

Skapad 2017-08-30 15:31 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många olika kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Utgångspunkt

Elevernas ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Konkretisering av målen

Eleverna ska kunna:

 • talen upp till 20, räkna och dess värde
 • addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • likhetstecknets betydelse
 • enkla mönster

 

De begrepp vi ska arbeta med är

 • färre
 • fler än
 • lika med
 • addition
 • subtraktion
 • tallinje
 • tiokompisar

 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta:

 • i vår arbetsbok Favoritmatematik
 • med konkret material
 • med problemlösningar
 • med muntliga genomgångar
 • med att se korta filmer

 

Jag anpassar min undervisning genom att ha korta genom gångar varvat med praktiskt jobb.

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation sker genom att rätta och ha koll på elevernas resultat på sidorna "Vad har jag lärt mig?"

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att kunna:

 • talen upp till 20, räkna och dess värde
 • addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • likhetstecknets betydelse
 • enkla mönster

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3