Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige ht-17 åk 4

Skapad 2017-08-30 15:32 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Sveriges landskap, namngeografi, svenska natur- och kulturlandskapet
Grundskola 4 Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss om hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

Visa lärande

Visa lärande genom att:

- delta i diskussioner och samtal

- göra egen faktabok eller pjäs om landskapet.

- träna på Sveriges namngeografi ( namn på utvalda städer, berg, hav och vatten)

 

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • visa dina kunskaper om Sveriges landskap, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten
 • beskriva utmärkande drag och utbredning av naturlandskapet i olika delar av landet
 • jämföra var och hur människor lever och arbetar i de olika delarna av vårt land
 • se samband mellan hur människans utnyttjande av mark till jordbruk, industrier och städer får konsekvenser för människor och natur
 • använda litteratur och media för att söka kunskap
 • använda och förklara ord inom arbetsområdet
 

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • lära oss använda och förstå olika slags kartor
 • lära oss namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • jämföra hur naturen ser ut och hur människorna använder marken i olika delar av Sverige.
 • öva på att ta reda på fakta i läromedel och på Internet och diskutera olika källors användbarhet
 • öva på centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
 • titta på filmer om Sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi, Sverige ht-14 åk4

1
2
3
kunskaper
I denna aspekt kan man inte visa mer än baskunskaper och att enkelt diskutera kring förändringar, då arbetsområdet inte omfattat mer än så.
Du har baskunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
beskriva
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor.
Du kan, på ett utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor
Du kan, på ett väl utvecklat sätt, beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människan bor
begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
källor
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Bedömningen avser endast Sveriges geografiska namn
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: