Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Bildframställning med olika material och tekniker

Skapad 2017-08-30 15:40 i Hågadalsskolan Uppsala
Årsplanering i Bild
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har ett stort inflytande på oss idag och genom bilder skapar vi en uppfattning om oss själva och vår omvärld. Idag fyller bilder olika syften, det kan vara allt från att underhålla oss till att ge oss känslomässiga upplevelser. Vad säger en bild? Hur får jag en bild att tala? Hur uttrycker jag en känsla genom bilder är delar av det vi kommer att ta upp.

Innehåll

Du kommer att få lära dig: 

Du skall utveckla din förmåga att:

 • kunna skapa berättande och informativa bilder.
 • kunna uttrycka en känsla eller en åsikt i form av en bild.
 • kunna använda olika tekniker vid olika uppgifter.
 • kunna presentera och berätta om dina verk. 

 Hur ska vi lära oss detta:

 • du kommer att få följa med på genomgångar.
 • du kommer att få prova olika tekniker och material.
 • Du kommer att bygga vikingaskepp.
 • du får möjlighet att skapa egna bilder, teckningar och målningar utifrån det vi arbetar med i skolan.

Du ska visa att du kan:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra praktiska uppgifter och delta i diskussioner om bilder.
 • framställa bilder som förmedlar ett visst budskap.
 • använda olika tekniker för bildframställning.
 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild åk 4

Framställa bilder
Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång.
Har egna idéer om utformning men behöver ibland hjälp med genomförandet.
Har egna idéer om arbetet och genomför och slutför sin idé.
Välja och hantera metoder och tekniker
Behöver stöd med att utföra uppgifter och med att välja och hantera metoder och tekniker.
Behöver ibland stöd, väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, vanliga kritor,akvarellpennor).
Väljer och hanterar metoder och tekniker och arbetar på egen hand.
Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå.
Du skapar en bild där budskapet behöver förklaras för att bli tydligt.
Du har en tanke med bilden där budskapet delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå.
Med stöd anpassar du din presentation till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften.
Visa tilltro till sin förmåga
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: