Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 5 ÅsaGård HTVT1718

Skapad 2017-08-30 15:40 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En planering för slöjdämnet i hårda material.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Slöjden syftar till att eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Metod

Slöjden börjar alltid med en bra idé.

I år fem jobbar vi mer tematiskt och i höst kommer vi att arbeta med Ayla där vi lär mera om material, miljö, att läsa och tolka instruktionen, återbruka material,

Vi använder vår kreativa förmåga att lösa problem som uppstår och alla elever värnar om att hålla en god arbetsmiljö i slöjdsalen. Efter varje avslutat projekt dokumenteras arbete i en värdering av slöjdföremålet. 

Lådor är temat för vårterminen, lådans storlek och design får eleven själv påverka.  Denna övning bidrar till att eleven lär sig konstruera, planera, mer med konstruktion vinklar, teknik, såga, slipa, måla och värdera sin arbetsprocess.

Att kunna vänta på sin tur, och att föra sitt arbete framåt genom att lösa problemen på egen hand eller att fråga en kompis är viktiga kunskaper i slöjdämnet. Att använda material som plywood eller lind och att såga på Hegnersåg i plywood och att slipa och måla är andra kunskaper som vi övar upp.

Uppgifter

 • Ta ett foto av din skiss till lådan

 • Muntl

 • Skissteknik

 • Skissteknik

 • Skissteknik

 • Värdering av slöjdalster

 • Värdering av slöjdalster

 • 2 foton, ett före och ett i slutet

 • 2 foton, ett före och ett i slutet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: