👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva och samtala

Skapad 2017-08-30 15:46 i Bjäre skola Båstad
Uppstart av skriv- och läsinlärningen.
Grundskola 1 Svenska
Hur hänger dessa bokstäver ihop? Vilka ljud hör till vilken bokstav och kan de verkligen bilda ord tillsammans? Häng med på resan i bokstävernas, ordens och meningarnas land.

Innehåll

Lärande

Du tränar din skrivförmåga genom att klassen tillsammans skapar gemensamma texter. I de gemensamma texterna tränar du din läsförmåga genom att läsa dem gemensamt och på egenhand.

Du tränar din läsförmåga genom att läsa vår gemensamma bok Magiska kulan. Den gemensamt lästa texten bearbetar vi tillsammans där vi är ordletare, högläsare, gör en föranalys - spågumma, letar upp början, mitten och slutet i kapitlet. 

Du tränar dig på att läsa och skriva ordbilderna; hej, jag, och, sa, det, var, är, ser, var, är, en, ett genom att körläsa, ordmemory, ringa in i text, bygga orden med bokstäver samt skriva av, skriva enklare meningar i t ex en händelsebok, lyssna ut antal ljud i ord.

Bokstäver
O A M S - Du kommer träna dig på att kunna skriva, lyssna och välja rätt bokstav genom att vi har gemensamma genomgångar, skriva, lyssna, ljuda, Magiska kulan, iPad - ABC klubben samt bygga ord med bokstäverna.

Bedömning

Du ska kunna bokstäverna O A M S till utseende, forma dem, höra ljudet samt skriva rätt bokstav till ljudet.

Du ska kunna skriva och läsa ordbilderna hej, jag, och, sa, det, var, är, ser, var, är, en, ett.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
sv år 1

Rubrik 1

Novis - jag håller på att...
Gesäll - jag kan en hel del...
Mästare - jag har koll
Aspekt 1
Jag kan bokstäverna O A M S till utseende, form och höra ljudet samt skriva rätt bokstav till ljudet.
Aspekt 2
Jag kan läsa ordbilderna hej, jag, och, sa, det, var, är, ser, var, är, en, ett med flyt.