Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht- 17

Skapad 2017-08-30 15:48 i Nybbleskolan Flen
Grundskola 1 Matematik
Matematik är så mycket mer än att räkna i en bok. Nu ska vi arbeta med matematikens grunder på olika sätt.

Innehåll

Planering för arbetsområde:

Vi arbeta  med matematikens grunder och kommer främst att hålla oss inom talområdet 0- 20. Du ska bland annat få lära dig  att addera och subtrahera. Vi ska arbeta mycket med ord  och tecken, som är viktiga inom matematiken. 

 

 

 • Ramsräkning inom talområdet 0- 100
 • Talens grannar 0-20
 • 10- skutt från 0 till 100
 • Addition i talområdet 0-20

 • Subtraktion i talområdet 0-10
 • Positionssystemets uppbyggnad för ental, tiotal.

 • Den analoga klockan, hel och halv.

 • Begrepp såsom: fler än och färre än, hälften, dubbelt, udda och jämnt.

 • Likhetstecknet = samt tecknen för addition + och subtraktion.
 • Enkla mönster

 • Pengars värde

 

 

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta i en mindre grupp.

Då kommer vi att ha genomgångar, samtala om olika matematiska begrepp samt laborera och använda konkret material .

Vi kommer att använda matteboken ”Matte Safari Direkt 1 A ” .

 

Bedömning:

 Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån din aktivitet på lektionerna och hur du resonerar

kring matematiken, både muntligt och skriftligt. Vi kommer också att göra diagnoser inom de olika områdena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris i del av matematikens grunder.

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ma
Jag kan koppla siffra med rätt antal.
Jag ser antalet utan att behöva räkna vid talen 0-5.
 • Ma
Jag kan skriva siffrorna 0-9.
Jag kan skriva tal upp till 20.
Jag kan skriva tal upp till 100.
 • Ma
 • Ma
Jag kan ramsräkna till 10, framåt och bakåt.
Jag kan ramsräkna till 20, framåt och bakåt.
Jag kan ramsräkna till 100.
 • Ma
Jag vet vad före och efter betyder.
Jag kan talens grannar upp till 20.
Jag kan talens grannar upp till 100.
 • Ma
Jag kan talkamraterna upp till 5.
Jag kan talkamraterna upp till 10.
 • Ma
 • Ma
Jag kan räkna addition i talområdet 0-10 med hjälp av konkret material.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0- 10.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-20.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag kan med stöttning av konkret material eller bilder räkna subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan räkna subtraktion inom talområdet 0- 10.
Jag kan räkna addition inom talområdet 0-20-
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Jag vet vad de matematiska symbolerna +, - och = heter.
Jag kan använda mig av de matematiska symbolerna =, + och - när en vuxen hjälper mig
Jag kan använda mig av symbolerna =. + och -.
 • Ma
Jag känner igen att det heter ental och tiotal, samt att ett ental är värt ett och att ett tiotal är värt tio.
Jag kan använda konkret material med ental och tiotal i positionssystemet för att visa tal upp till 20.
Jag kan använda konkret material med ental och tiotal i positionssystemet för att visa tal upp till 100.
 • Ma
Jag vet vad fler än betyder.
Jag vet vad färre än betyder.

Algebra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ma
 • Ma
Jag kan med hjälp se, följa och konstruera enkla mönster.
Jag kan se, följa och konstruera enkla mönster.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ma
Jag kan hel och halv timme på analog klocka.
Jag kan kvart i och kvart över på analog klocka.

Samband och förändringar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ma
Jag kan med hjälp av konkret material visa dubbelt och hälften.
Jag kan hälften och dubbelt av tal upp till 10.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag kan med stöttning rita en räknesaga inom talområdet 0-10
Jag kan rita eller berätta en egen räknesaga inom talområdet 0-10
Jag kan räkna med enkronor.
Jag kan räkna med en-, fem- och tiokronor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: