👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-08-30 15:49 i von Bahrs skola Uppsala
Idrott och hälsa åk 1 - 3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. 

Innehåll

Idrott och hälsa

 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika rörelseaktiviteter i större och mindre grupper och enskilt.

Vi kommer att vara i bla idrottshall, närliggande grönområden,simhall och ishall.

Vi lär oss om allemansrätten

RÖRELSE

 • Redskapsövningar, lekar och banor där de grovmotoriska grundformerna tränas. Dvs springa, hoppa, balansera mm
 • Bollbehandling - vi tränar på att studsa, kasta, fånga både enskilt, tillsammans med varandra, i banor och i lekar
 • Vi pratar om regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap.

 • Lekar med och utan boll där vi tränar samarbete och lär regler.

 • Rörelser i takt till musik i uppvärmning och enkla danser.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Vi pratar och lär ord om varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att må bra.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Vi pratar om allemansrätten så att vi vet vad som gäller när vi är ute i naturen.

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska kunna delta aktivt på lektionerna

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3