Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2017-08-30 15:59 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Svenska
Berättande texter kan vara fabler, sagor, noveller, äventyrsberättelser eller spökhistorier. En berättande text skrivs för att roa och förmedla ett budskap.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att träna på följande

 • Hur den berättande texten är uppbyggd - STRUKTUREN
 • Hur språket kan förbättras i texten.
 • Vad beskrivningar och gestaltningar är och hur dessa förbättrar texten.
 • Hur du kan skapa spänning i din berättelse.
 • Skriva enkla, sammansatta och komplexa meningar och att det är viktigt att variera dessa i en text.
 • Hur du kan variera meningsbyggnaden.
 • Olika sätt att inleda och avsluta

 

Struktur 

 • en rubrik
 • en inledning
 • en serie händelser (med en konflikt eller några problem)
 • en upplösning
 • en avslutning

 

Texter du skriver bedöms utifrån: 

Innehåll: Hur tydlig och välutvecklad handlingen är. Hur utvecklade gestaltningar och beskrivningar är av personer och miljöer. Om berättelsen förmedlar någon upplevelse.

Struktur: Hur väl strukturerad och sammanhängande händelseförloppet i texten är. Om berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Om berättelsen är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Variation av ord, variation av meningsbyggnad och rätt användning av tempus.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken, dialog och styckeindelning rätt.

 

 

 

Uppgifter

 • Berättande text

 • Rättad - berättande text

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: