👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildframställning och redskap för bildframställning

Skapad 2017-08-30 16:12 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Under läsåret ska du få arbeta med flera olika tekniker, arbeta med färglära, göra papperskonstruktioner i 3D, prata om bilder och analysera bilder, göra egna tolkningar av kända konstnärers verk, använda kol, göra collage och bildmontage.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna kan:

Kommunicera med bild för att uttrycka budskap.

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 4-6 utveckla min förmåga att:

• använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

• kombinera några olika bildtekniker och bildmoment.

• utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

• formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

• presentera mina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.

• ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Centralt innehåll:

Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Återanvändning av bilder i eget skapande, till exempel i collage och bildmontage.
  • Fotografering av bilder och filmande samt redigering i dataprogram.

Redskap för bildframställning

  • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns. 
  • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Undervisningen:

 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

• använda några olika tekniker, verktyg och material

• kombinera några olika bildtekniker och bildmoment

• utveckla egna idéer genom att återanvända och bearbeta nutida eller historiska bilder

• formulerar och välja handlingsalternativ som leder framåt

• presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.

• utvärdera och bedöma det egna arbetet (arbetsprocessen) och kvaliteten på slutresultatet.

• föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.

Matriser

Bl
Bildframställning och redsakap för bildframställning

Matris i ämnet Bild, bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven använder några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven använder några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven använder några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Ny aspekt
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven bidrar till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Ny aspekt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ny aspekt
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.