👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Åk 1 Vårt träd

Skapad 2017-08-30 16:32 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Under hösten kommer vi att arbeta utomhus i små grupper. Vi kommer att undersöka olika lövträd. Vad är träd bra för? Vilka vanliga lövträd har vi i Bergvik?
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska Idrott och hälsa Musik
Vi kommer välja ett lövträd som vi följer under hela läsåret. Hur förändras vårt lövträd under olika årstider? Vad kan vi använda lövträd till?

Vad händer med alla löv som faller? Varför ändrar löven färg på hösten?

Vi ska prata om lövträd, omkrets, bark, näver, rötter, stam, krona, stubbar, sav, bladnerver, fotosyntes, virke, olika trädslag och mycket annat.

Innehåll

Arbetsgång

Vi gör en utflykt till skogen och undersöker vilka lövträd som finns i vårt närområde. Vi väljer vårt träd som ska följa under läsåret.                                                               

Du kommer att få samla löv från olika lövträd och artbestämma dessa.
Du ska få lära dig om trädets olika beståndsdelar.
Du kommer att få sjunga olika sånger om hösten.
Du ska få skriva om hösten och illustrera till i din NO bok.

Vi leker lekar som har anknytning till skog och träd.

Vi dokumenterar genom att fotografera och skriva texter till.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3