👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med aktuella nyheter

Skapad 2017-08-30 16:48 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Nyhetsbevakning och rapportering.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Här arbetar du med att läsa och redovisa nyheter samt diskutera källorna du använt.

Innehåll

Arbetsområde: nyheter

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att urskilja budskap, syfte och avsändare med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • din förmåga att resonera kring samhällsfrågor som ligger nära dig som elev

 

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar med nyhetsbevakning under hela läsåret både i form av att redovisa sina egna nyheter men också att vara muntligt aktiv i efterföljande diskussioner. 

Du kommer att få att arbeta med nyhetsbevakning och rapportering.

Du kommer få sköta nyhetsbevakningen under en vecka. Du ska se till att få med både lokala, nationella och internationella nyheter. Gärna någon sportnyhet också.

Du ska kunna uppge dina källor.

Du förväntas kunna resonera och reflektera kring de nyheter som både du själv och andra elever lyfter fram.

 

 Vi kommer att bedöma på vilket vis:

 • du har använt och utvecklat din förmåga att föra resonemang kring elevnära samhällsfrågor
 • du har använt och utvecklat din förmåga att urskilja budskap, syfte och avsändare med ett källkritiskt förhållningssätt
 • du kan söka information från olika medier, internet och andra källor samt hur du kan värdera deras relevans och trovärdighet.
 • du kan reflektera över nyheternas värde och hur de påverkar oss

 

 Jag bedömer dessa förmågor och kunskaper då du nyhetsrapporterar samt när vi för diskussioner och samtal i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
ANALYS
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband.
RESONEMANG
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar * uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
KÄLLKRITIK
* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.