👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer & molekyler

Skapad 2017-08-30 16:53 i Harbo skola F-6 Heby
Vi gläntar lite, lite på dörren in till kemins magiska värld.
Grundskola 4 Kemi
Tänk att du är uppbyggd av en massa små atomer och molekyler. Men vad är det egentligen? Och vet du vad det periodiska systemet är och att järn finns med där eftersom det är ett grundämne..... Vi gläntar lite, lite, lite på dörren in till kemins magiska värld. Du får veta lite om grunderna i kemin.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att

 • kunna de viktigaste begreppen inom kemin
 • använda de viktigaste begreppen i samtal och diskussioner

Arbetssätt

Du kommer att:

 • titta på film
 • göra övningar tillsammans
 • läsa faktatexter
 • göra enklare undersökningar

Du kommer att jobba:

 • i par och i mindre grupp
 • enskilt

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • hur du kan använda och förstå de olika begreppen
 • hur du kan använda dina kunskaper
 • hur du deltar i samtal och diskussioner kring olika lösningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6