👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering arabiska Ht17 v.36-43

Skapad 2017-08-30 17:31 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att läsa, skriva och översätta olika typer av texter från modersmålet till svenska.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa skönlitterära texter .
 • Återberätta i grupper.
 • Sammanfatta olika texter.
 • Översätta olika texter från modersmålet till svenska.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker.
 • Öva i grupper att återberätta och sammanfatta olika typer av texter.
 • Arbeta med ordbildning och meningsbyggnad av olika typer av texter på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Han visar att han kan läst några olika skönlitterära texter .
 • Han visar att han kan återberätta och sammanfatta en text.
 • Han visar att han Kan översätta en frivillig text till svensksa

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9