Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning

Skapad 2017-08-30 19:13 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi ut och arbeta i siffrornas värld.....

Innehåll

Våra mål

Detta ska du kunna efter avslutat område:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • förstå vårt talsystem-positionssystemet
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
 • lösa matematiska problem

Undervisning och bedömning

Vi kommer att arbeta varierat med bl.a. genomgångar,ha matematikdiskussioner, träna i boken,arbeta både enskilt och med andra(EPA) använda datorn som hjälpmedel, mattespel m.m.

Jag kommer att bedöma din förmåga att räkna och lösa problem med hjälp av de mål vi satt upp för området. Jag kommer att bedöma både din muntliga förmåga att prata matematik på lektionerna men även med ett skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: