Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2

Skapad 2017-08-30 19:36 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 Engelska
Vi ska lära oss många fler engelska ord tillsammans och lära oss att använda dem i vardagliga situationer.

Innehåll

 

Du ska lära dig att:

 

 • förstå och återberätta något du tycker är viktigt från en engelsk berättelse du hört 
 • använda några enkla engelska fraser och meningar för att berätta något för klassen
 • använda några engelska ord för att kunna prata om något med en kamrat eller mig
 • skriva några enkla ord, fraser och meningar på engelska

 

Du lär dig genom att:

 

 • träna på att sjunga sånger, ramsor, och sagor
 • träna på att prata om intressen, personer och platser
 • träna på att förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • träna på att läsa skyltar, reklam och andra texter 
 • träna på att skriva några enkla ord, fraser och meningar på engelska

 

Du visar att du kan när du:

 

 • förstår och återberättar något du tycker är viktigt från en engelsk berättelse du hört, exempelvis en händelse från en saga
 • använder några enkla engelska fraser och meningar för att berätta något för klassen, exempelvis "I like to run" "this is my book"
 • använder några engelska ord för att prata om något med en kamrat eller mig, exempelvis "i like to run, what do you like?"
 • skriver några enkla ord, fraser och meningar på engelska, exempelvis ord för kläder och kroppsdelar, hur man säger hej då och vad du gillar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan återberätta något jag tycker är viktigt från en saga eller berättelse.
Jag kan återberätta tre eller fler händelser från en saga eller berättelse.
Ny aspekt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Jag kan använda några engelska fraser och meningar för att berätta något, exempelvis "I like to run" "this is my book"
Jag kan använda många engelska fraser och meningar för att berätta något.
Ny aspekt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Jag kan använda några engelska ord för att prata med en kamrat eller läraren om något, exempelvis "i like"
Jag kan använda många engelska ord för att prata med en kamrat eller läraren om något.
Ny aspekt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Jag kan skriva några enkla ord, fraser och meningar på engelska, exempelvis ord för kläder och kroppsdelar, hur man säger hej då och vad du gillar
Jag kan skriva många ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: