👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parläsning

Skapad 2017-08-30 19:46 i Harbo skola F-6 Heby
Eleverna läser i par och mindre grupper. De turas om att läsa högt och skriver slutligen en recension.
Grundskola 3 Svenska
Tillsammans läser vi olika böcker och berättelser. Ni turas om att läsa högt för varandra och skriver en recension när ni har läst klart. Ni byter kompis och får då läsa med flera olika och läsa flera olika böcker.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • läsa med flyt
 • läsa så att det blir trevligt att lyssna på
 • förstå det du läser

Arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa böcker tillsammans med klasskompisar
 • turas om att läsa högt
 • skriva en recension

Du kommer att jobba:

 • i par och i mindre grupp

Bedömning

Jag kommer att bedöma;

 •  din läsutveckling
 • hur du varierar din läsning
 • förstår det du läser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3