Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning i matte åk 4

Skapad 2017-08-30 20:33 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola F – 6 Matematik
Nu ska du få klura och lösa matteproblem tillsammans med andra och på egen hand.Hitta olika sätt att lösa uppgifterna och diskutera.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 •  Lösa olika slags matematiska problemuppgifter både enskilt, i par och tillsammans alla.
 •   Kunna berätta och redogöra för dina tankar och lösningar både muntligt och skriftligt.
 •  Olika strategier för att lösa uppgifter

Hur ska vi lära oss detta?

 •  Vi tränar regelbundet på olika typer av uppgifter enligt EPA.
 • Vi testar olika strategier som räkna baklänges, dela upp problemet, göra tabell, rita bilder .
 •  Du får redogöra muntligt för hur du tänkt i din pargrupp eller tillsammans alla. 
 • Du får träna att skriftligt förklarar dina lösningar.
 • Vi testar olika laborativa arbetssätt.

  Du ska visa att du kan:

 • Hitta en strategi som passar för uppgiften.
 • Berätta hur du tänkt.
 • Skriva ner en förklaring hur du löst uppgiften.
 • Kunna förklarar för andra så de förstår.

(Genom att...)

 • Du deltar aktivt i pardiskussioner.
 • Du är aktiv när vi diskuterar tillsammans. 
 • Du vågar börja och provar olika strategier,
 • Att du ställer frågor som kan föra samtalet och lösningen framåt.

Matriser

Ma
Ma Problemlösning åk 4

E
C
A
lösa problem
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan lösa enkla problem i situationer som du känner igen på ett ibland fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till hur problemet ser ut. Du beskriver hur du gör på ett ibland fungerande sätt och kan på ett ganska enkelt sätt resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångsätt.
Du kan lösa enkla problem i situationer som du känner igen på ett i ganska fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till hur problemet ser ut.Du beskriver hur du gör på ett ganska fungerande sätt och kan på ett bra sätt resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem i situationer som du känner igen på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till hur problemet ser ut. Du beskriver hur du gör på ett väl fungerande sätt och kan på ett mycket bra sätt resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
lämpliga matematiska metoder
 • Ma
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du kan välja och använda någon fungerande matematiska metod med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda några matematiska metoder med ganska bra anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda fungerande och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
föra och följa matematiska resonemang
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter.
 • Ma
 • Ma
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
I redovisningar och samtal kan du förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik, genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem..
använda matematikens uttrycksformer
Du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ihop med situationen.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Du kan förklara och prata om hur du har löst uppgiften på ett ibland fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan förklara och prata om hur du har löst uppgiften på ett ganska bra sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med ganska bra anpassning till sammanhanget.
Du kan förklara och prata om hur du har löst uppgiften på ett tydligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: