👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva

Skapad 2017-08-30 20:45 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Svenska
Du kommer att få träna på att skriva olika typer av texter. Du kommer även att få träna på att ge och ta respons samt att omarbeta dina texter utifrån den respons du fått.

Innehåll

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Stava ord som du ofta använder.
 • Skriva på datorn.
 • Skriva med läslig handstil.
 • Skriva en faktatext.
 • Skriva en instruktion med tydlig ordningsföljd.
 • Skriva en berättelse med en början, en handling och ett slut.
 • Skriva kommentarer, ge respons, till en text.
 • Söka information från olika källor, t ex böcker, fråga personer eller söka på internet.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva enkla texter på dator.
 • Skriva med läslig handstil.
 • Stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
 • Använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning (början, mitten, slut).
 • Söka information från anvisad källa.
 • Skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
 • Använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om.
 • Ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av stödfrågor.
 • Bearbeta din text med responsen du fått.
   

Så här kommer vi att arbeta:

 • Skriva olika typer av texter.
 • Arbeta med stavningsregler och språklära.
 • Träna handstil.
 • Ge respons på andras texter.
 • Träna på att utveckla texter efter respons.
 • Söka information och prata om källkritik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3