Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rörelse

Skapad 2017-08-31 09:45 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet för denna planering är att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Förmågorna som utvecklas och utmanas är:

  • Grovmotorik
  • Samspel
  • Skapande
  • Teknik
  • Kultur
  • Matematik
  • Naturvetenskap

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Denna aktivitet erbjuds varje barn på gul men genomförs i helgrupp eller i mindre grupper med en pedagog.

Förberedelser:

En pedagogisk planering görs.

Vi kommer att synliggöra temat rörelse i lärmiljön på gul genom dokumentation och material. 

Vid varje checkpoint diskuterar, reflekterar och utvärderar pedagogerna förra veckans aktiviteter och utefter det samt barnens intresse, behov och diskussioner planerar pedagogerna näst kommande veckas aktiviteter.

Innan varje planerad aktivitet samlar vi barnen för att förbereda dom. Fysiskt material tas fram beroende på vad syftet är med just denna rörelse aktivitet.

Aktiviteter:

Hinderbana med fokus på det olika grundrörelserna så som att åla, krypa, rulla, sitta, gå, snurra, springa, hoppa och balansera

Dans

Massage/Avslappning

Rörelsekort 

Planerade lekar med rörelse i fokus

Efterarbete:

Pedagogerna skriver lärloggar/grupploggar där barnen får möjligheten att reflektera kring sitt lärande och känna sig delaktiga i dessa.

Under våra checkpoints  utvärderar och följer vi upp PP:n, reflekterar kring vad som fungerar, vad som behöver förbättras och vad barnens nuläge är samt hur vi kan vidareutmana dem.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: