Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i olika former

Skapad 2017-08-31 10:32 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Du kommer arbeta med tal i olika former t.ex. decimaltal.
Grundskola 6 Matematik
I det har området kommer du lära dig mer om tal. Du får arbeta med decimaltal och addition, subtraktion, multiplikation och division av tal. Du får även öva på överslagsräkning.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

Räkna med decimaltal

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med uppställning

Göra överslagsräkning

 

 

Arbetssätt

 

 

 

Vi kommer att arbeta varierat för att nå alla målen i kursen. Undervisningen kommer innehålla:

 • Lärarledda genomgångar
 • Träning av begrepp och metod
 • Problemlösningar
 • Samtal och diskussioner i grupp
 • Eget arbete - enskilt och i grupp

Du har en egen lektionsplanering att titta på i ditt räknehäfte och den finns även som bilaga här.

 

Bedömning

Du får visa dina kunskaper genom:
 • att delta aktivt i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • att arbeta med dina uppgifter och därigenom visa vilken kvaltet du har i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • diagnos och prov

Uppgifter

 • Matematikplanering ht-17

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: