👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2017-08-31 12:28 i Domnarvets skola Borlänge
Parafras år 9
Grundskola 7 – 9
Parafras kommer från grekiskan och betyder omskrivning. När man gör en parafras av en bild gör man alltså om den, förändrar den på något sätt. Men det är viktigt att det fortfarande syns vilket originalverk man har använt. Ofta används parafraser på ett humoristiskt sätt i reklam eller för att förtydliga ett budskap. Du ska nu få göra en egen parafras på en känd bild.

Innehåll

 Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med:

Konkretisering av mål

Du ska känna till några kända konstverk genom tiderna. Du ska välja ett av dessa och göra en parafras på det. Du får välja vilket material/vilken teknik du vill jobba med, t.ex. målning med vattenfärg eller flaskfärg, teckning med tusch eller kritor, eller collage.

Arbetssätt

Vi tittar på olika kända konstverk och analyserar dem. Därefter ska du välja en bild som du vill göra en parafras på. Fundera på hur du vill göra om den. Vad vill du berätta med din bild? Ska din bild ha ett nytt budskap? Humor, allvar osv. Börja planera, skissa. Du ska sedan presentera din konstbild med en reflektion över din arbetsinsats och ditt resultat.

Frågor till din reflektion:

  • Hur kom du på idén till din parafrasbild?
  • Vilket budskap har din bild? Vad vill du berätta med den?
  • Vad har du använt för material/teknik i din bild?
  • Berätta om din arbetsprocess. Hur lade du upp ditt arbete?
  • Ändrades din grundidé något under arbetets gång? Varför? Hur?
  • Vilka problem stötte du på i ditt arbete? Hur löste du dem?

Bedömning

Framställa bilder
 
 
E
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
C
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
A
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 Tekniker, verktyg och material
E
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
C
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer
 
E
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
C
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
A
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
 
E
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
C
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
A
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
 
E
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
C
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
A
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.