Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Memes, Manet och parafraser

Skapad 2017-08-31 13:05 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Memes och parafraser
Grundskola 7 – 9 Bild
Skapa ditt eget meme på "Frukost i det gröna" av Manet. Därefter ska du/ ni göra en parafras på ett känt konstverk.

Innehåll

Skapa ditt eget meme:

1. Med "Frukost i det gröna" som underlag skapar du ditt eget meme, som du sedan lägger upp på Classroom/ Bild 9a, 9b eller 9c.

2. Utifrån valfri bild/ video skapar du ytterligare ett meme.

Det är viktigt att du tänker på att det finns etiska regler angående vilka bilder du använder. Ta gärna något ur din egen bildbank.

3. Uppgiften som följer finns det ytterligare instruktioner ang. på Classroom; Du/ ni ska göra en parafras på ovanstående konstverk eller annat valfritt "klassiskt" konstverk. Du/ ni kan använda valfria tekniker, men i samråd med mig:

Det som alltså ska göras innan ni börjar arbeta är en skiss/ mindmap:

Diskutera i gruppen vilket/ vilka konstverk ni ska använda, vilken/ vilka tekniker och miljöer, hur ni ska utföra det. 

Lycka till!

Karin

Matriser

Bl
Bild, Fågelbäcksskolan åk 7-9/ Memes och parafraser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Bl
Du berättar med bilder som delvis visar dina ideér och ditt budskap med ett enkelt bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina ideér och ditt budskap på ett varierat sätt med ett utvecklat bildspråk.
Du berättar med bilder som visar dina ideér och ditt budskap på ett varierat och idérikt sätt med ett mycket välutvecklat bildspråk.
Skapa
skapa bilder med digitala och hantrverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • Bl
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett sätt som fungerar bra när du skapar dina bilder.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat sätt när du skapar dina bilder
Du använder olika tekniker, verktyg och materialer på ett mycket väl fungerande, varierat och idérikt sätt när du skapar dina bilder
Du prövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett sätt som fungerar.
Du prövar och omprövar olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande och varierat sätt.
Du prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer, former, färger och bildkompositioner på ett mycket väl fungerande och varierat sätt.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett utvecklat, varierat sätt och kan skapa egna bilder utifrån dessa.
Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande på ett mycket väl utvecklat, varierat och idérikt sätt samt skapar systematiskt egna bilder utifrån dessa på ett väl utvecklat och idérikt sätt.
Undersöka och Presentera
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder på ett enkelt sätt samt med enkel anpassning till syfte och sammanhang.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med mycket god anpassning till syfte och sammanhang.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar självständigt handlingslternativen som leder abetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalitet, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalitet, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger mycket välutvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalitet, funktion och innehåll i bildarbetet.
Analysera
Analyser historiska och samtida bilders uttryck,innehåll och funktion Analysera andras bilder och egna
  • Bl
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett enkelt sätt.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, fuktion och innehåll på ett välutvecklat och ett relativt väl underbyggt sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett välutvecklat sätt.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett mycket välutvecklat och ett väl underbyggt sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp Kan analysera andras och egna bilder på ett mycket välutvecklat sätt.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: