👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag tillsammans

Skapad 2017-08-31 13:43 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet du och jag tillsammans för att ge barnen ytterligare färdigheter i att umgås i grupper samt få en större förståelse för likheter och olikheter hos varandra. Detta i ett led att stärka alla inför förskoleklassen och de nya grupper som ev blir där.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Här får du tankestöd:

Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar.

Alla barn i gruppen är femåringar och skall till våren börja i förskoleklass. Några barn börjar på Ellös och några på Stensbo. Nu går de i olika grupper och vi vill att de skall hinna lära känna varandra bättre inför förskoleklasserna. I gruppen finns barn med olika ursprung och språk som vi vill ta vara på.

Barnen är intresserade av bokstäver och sina namn som vi kommer arbeta med under året.

 

Våra mål: Vart ska vi?

Att vi alla skall vara goda kompisar och känna tillhörighet och sammanhang i 5-årsgruppen.

Att utveckla våra förmågor kring sammarbete och gemensam lek.

Att få förståelse för och att kunna sätta ord på våra känslor

Att utveckla intresse och kunskap kring bokstäver och dess betydelse samt tecken som stöd

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Här får du tankestöd:

Vi kommer att arbeta med ett material som heter Tilda med is och sol. (om känslor och vänskap)

Under arbetet observerar vi barnen och vad de är intresserade av, detta kommer sedan ligga till grund för hur arbetet kommer utvecklas

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet.

Verktyg som går att använda är

  • Dokumentation,
  • Observation,
  • Reflektionssamtal med barnen,
  • Pedagogisk dokumentation m.m
  • Forskning
  • Litteratur

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Här kan ni sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.