👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings/Magic 7, år 7, Ht-17

Skapad 2017-08-31 14:09 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Engelska
Eleverna kommer under terminen att arbeta med de olika kapitlen i läromedlet Wings/Magic 7.

Innehåll

Eleverna kommer under terminen att arbeta med de olika kapitlen i läromedlet Wings/Magic 7.
Uppgifterna till texterna kommer att varieras. Eleverna kommer få glosor i läxa till varje vecka. 

 

ARBETSSÄTT 

Genom  att återberätta och prata om texterna och öva på dialoger övar vi på att prata engelska själva.

Genom att skriva om det vi läst övar vi på att skriva engelska.

Genom att arbeta med grammatik övar vi på att få vår egen skriftliga och muntliga engelska mer grammatiskt korrekt.

Genom att lära oss nya ord utökar vi vårt ordförråd för att utveckla vår egen skriftliga och muntliga engelska.

Genom att läsa och lyssna på texter övar vi på läs- och hörförståelse.

 

BEDÖMNING 

Bedömning sker kontinuerligt, både på lektioner och vid provtillfällen.

 

Uppgifter

 • Brev

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9