👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan och kompisproblemet

Skapad 2017-08-31 14:27 i Tofta förskola Svedala
Förskola
För att samtala med barnen kring empatifrågor och fortsätta vårt värdegrundsarbete "Hur är man en bra kompis?" ska vi använda oss av programserien Ugglan och kompisproblemet från Utbildnings Radion. Serien är riktad till förskolan och består av sju avsnitt med olika budskap. Såhär skriver UR om serien: ”Världens klokaste uggla har en mottagning där han tar emot kunder som har kompisproblem. Ugglan är väldigt självgod och när han väl vaknat kommer han alltid med en snabb lösning. En lösning som visar sig vara lite konstig - för att inte säga värdelös. För att hitta svaret på problemet måste kunden därför tänka efter och själv finna lösningen. Ämnena som tas upp är grupptryck, säga förlåt, vara utanför, hålla vad man lovar, inte skylla på andra, stå upp för sin kompis och vikten av att inte avbryta varandra.”

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Barnen leker mycket med varandra och har till viss del börjat gruppera sig. Vissa har starka viljor och vill bestämma, andra är hjälpsamma och visar sina kamrater hänsyn och kan dela med sig. Flera av barnen behöver ett verktyg för att visa Stopp, jag vill inte.

Barnen behöver utveckla förmågor som att lyssna på andra, vänta på sin tur, räcka upp handen etc. Samarbetsförmågan behöver utvecklas, likaså förmågan att hantera konflikter och respekt för andras känslor, tankar och funderingar. En del barn behöver träna sig på att tänka efter innan hen agerar.

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. Syftet är också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att delta i samtal, att säga sin åsikt och att lyssna på andra, för att bättre förstå varandra. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 • kan sätta ord på och uttrycka sina känslor samt har en ökad förståelse för, kan tyda och respektera andras känslor (empati). T.ex. hur en kompis mår om ingen lyssnar, den utesluts ur en lek eller blir slagen.
 • utvecklat sin förmåga att vänta på sin tur i olika sammanhang (exempelvis kommunikation, kö och föremål).
 • utvecklat en förståelse för att ibland får kompisen bestämma och ibland jag själv.
 • utvecklat färdigheter att lösa sina konflikter mer självständigt och använder bra språk vid konflikthantering (”När du … känner jag …”).
 • samarbetar och hjälper varandra, både ber om hjälp och erbjuder hjälp.

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med detta med de barn som är födda 2012. Ibland i helgrupp och ibland i mindre grupper. 5-årsgruppen på Slottet kommer också att arbeta utifrån detta material.

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Varje avsnitt är ungefär 9 minuter långt och alla sju programmen följer samma struktur. Vi tänker oss arbeta med alla programmen i serien men på olika sätt. Vi kommer vid varje tillfälle ha diskussion och reflektion tillsammans i gruppen. Vi pratar om kompisproblemet som tas upp och tillsammans samtalar vi om handlingen och de frågor som uppkommer. 

Vi anser dialogen vara oerhört viktig för att hjälpa barnen att förstå och ge dem verktyg att visa hur de känner och upplever för att kunna göra sig förstådda och förstå varandra/andra. Det är viktigt att vi pedagoger ställer frågor för att få igång ett samtal och att vi knyter an till barnens egna erfarenheter. För vår uppfattning är att det är en god idé att utgå från just sig själv för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig vad empati är.

Förslag på undervisning och aktiviteter

 • Ge barnen i uppgift att rita något från avsnittet.
 • Ge barnen varsitt papper som är indelat i fyra rutor där det står något i varje ruta, inledning – problem - lösning - slut. Låt barnen rita programmets handling i de fyra rutorna utifrån deras rubriker.
 • Klipp ut bilder på personerna i programmet. Lägg bilderna upp och ner. Låt varje barn vända på en bild och berätta med hjälp av frågorna: "Vad skulle du göra om du var…?”, ”Hur skulle du känna om du var…?”.
 • Stoppa/pausa programmet efter ca 3 minuter när vi sett vad som är kompisproblemet och fråga barnen: ”Hur tycker ni att man ska lösa situationen?”. Låt barnen klura på hur man kan lösa kompisproblemet som personen i programmet råkat ut för. Kika på de olika lösningarna tillsammans och titta sedan vidare på programmet, ”Hur löste det sig för personen och vilka lösningar hade de?”. Att ha olika åsikter är inget fel, men man måste förstå sitt eget såväl som andras resonemang.
 • Låt barnen dramatisera alternativt spela upp en dockteater av programmet.
 • Vi pedagoger gör en pjäs eller ett forumspel för barnen med utgångspunkt i något av programmen eller ett vardagligt dilemma taget ur vår verksamhet.

Program                       Budskap

1 Säga förlåt på riktigt  Säga förlåt på riktigt, det är faktiskt viktigt.

2 Säga nej                    Säg som det är, om du inte vill vara med.

3 Inte avbryta               Om du vill prata till punkt så be din vän att ta det lugnt.

4 Hålla vad man lovar  Har man lovat så har man lovat.

5 Säga ifrån                  Om någon är dum mot din vän, då måste du hjälpa den.

6 Vara utanför              Om du gärna vill vara med, måste du säga det.

7 Skylla på andra         Om du inte varit schyst, ska du inte vara tyst.

Dokumentation

Vi ska dokumentera barnens arbete genom att fotografera våra olika aktiviteter. Fotografier, barnens alster och text ska sättas upp på avdelningen och läggas ut på unikum. Detta för att kunna titta på och samtala kring vad vi upplevt och ta till vara på barnens funderingar samt ge möjligheter att upptäcka nya saker och få nya tankar. Vi pedagoger ska även göra observationer (filma och föra anteckningar) i leken, undervisningen/aktiviteter och rutinsituationer för att kunna reflektera och förhoppningsvis hos barnen se en utveckling och ett förändrat kunnande över tid (nedslag – nyläge).

Utvärdering/uppföljning

Hur blev det?

Varför blev det så?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016