👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My Five Senses

Skapad 2017-08-31 14:33 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
You use them every day to get to know and understand the world around you. What are they? Your senses! The five senses — seeing, hearing, smelling, tasting, and touching — help us to learn about our surroundings. The following unit will help students to explore their senses.

Innehåll

Goals

To be able to identify basic body parts (eyes, ears, nose, mouth, hands) and their functions.

To be able to investigate how the five senses provide information.

To be able to use their senses of seeing, hearing, touching, and smelling to describe different places around the school.

 

Activities in the Unit Include:

 

Exploring how our 5 senses work and what kinds of information they tell us through lab work.

Watching videos about how body parts that are related to the 5 senses work. 

Making a stethoscope to listen to a heart.

Writing a My Five Senses Journal.

Making a 5 - Senses Mask.

Learning songs and rhymes to help memorise vocabulary.

Finding things students can use their five senses with at home and writing them using the Five Senses Recording Sheet with their family.

Working with science experiments, recording their data, and interpreting their results. 

 

How the Learning Will be Assessed

How well you can listen and focus on the information in films.

How well you were able to work cooperatively in groups and with partners.

How well you are able to respond during class discussions and when working in groups or pairs.

How well you were able to follow instructions.

How logically you were able to draw and write in the My Five Senses Journal.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
My Five Senses Blic 1 - 3

Beginning - Level 1
Developing - Level 2
Accomplished - Level 3
Exemplary - Level 4
I know the different parts of the body
 • NO  1-3
You can identify the basic body part is related to 1-2 of the five senses and their function. You can give personal examples.
You can identify the basic body part is related to 3-4 of the five senses and their function. You can give personal examples.
You can identify the basic body part is related to all of the five senses and their function. You can give personal examples.
You can identify the basic body part is related to all of the five senses and their function with more description. You can give personal examples.
I know what my five senses are
 • NO  1-3
You can identify 1-2 of the five senses and explain how they provide information with some help.
You can identify 3-4 of the five senses and explain how they provide information with some help.
You can identify all of the five senses and explain how they provide information.
You can identify all of the five senses and explain in detail how they provide information.
I am able to record observations using my senses to describe familiar settings and can follow instructions
 • NO  1-3
With some help you can record observations using your senses to describe familiar settings. Your log book drawings sometimes relate to your writing. You have difficulty following instructions.
You can record observations using your senses to describe familiar settings somewhat clearly. Your log book drawings often relate to your writing. You sometimes need reminders to follow instructions.
You can record observation using your senses to describe familiar settings clearly and consistently. Your log book drawings relate to your writing. You can follow instructions and ask for help when appropriate.
In detail you can record observation using your senses to describe familiar settings clearly and consistently. Your log book drawings relate to your writing. You can follow instructions and ask for help when appropriate.