Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Pop o rockhistoria åk8

Skapad 2017-08-31 14:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Musik
Under musiklektionerna i åk 8 kommer vi jobba med utgångspunkt från popen och rockens historia. Det kommer vara både praktiskt, genom att vi spelar låtar från olika tider och mer teoretiskt genom att du får titta och lyssna på klipp av kända artister och låtar.

Innehåll

Innehåll - Upplägg

Vi kommer att fokusera på "musikens sammanhang och funktion". Varför skapades musiken och vad har man använt den till?

Inför några av lektionenar kommer du få en läxa som handlar om att du själv ska fundera på dessa frågor och kunna beskriva hur man kan höra vilken musikstil det är.

Du kommer också få annat material via Google Drive

Bedömning: kommer att ske både när det gäller musicerandet (i LPPn "musicera"), men också i matrisen nedan. Detta kommer vara genom ett skriftligt lyssningsprov.

Det är viktigt för dig att tänka på att det inte handlar om att lära dig en massa fakta om olika artister utan mer om att fundera på varför artisterna skapade musiken och vad man (artisterna och publiken) har använt den. (vilken funktion musiken har).

 

Länk till bildspelet som ni får se på lektionerna. Kom dock ihåg att det enda ni ska kunna svara på om varje genre är:

-vilken genre (hur hör du det?)

-vilken funktion (vad vill man med musiken?)

-vilken betydelse har/hade musiken för individ och samhälle?)

 

https://www.dropbox.com/s/81ei923e9fb01ym/Pop%20%26%20Rock%202%20Torp%20pp.pptx?dl=0

 

Funktionslista och Beskriva-genre-lista finns på Classroom

Kurskod:bti86vd

 

Uppgifter

 • Lyssning samt resonera om funktion och betydelse

 • Lyssna samt resonera om funktion och betydelse

 • Lyssning samt resonera om funktion och betydelse

 • Lyssna samt resonera om funktion och betydelse

 • Lyssnings samtresonera om funktion och betydelse

 • Lyssning samt resonera om funktion och betydelse

 • Lyssning samt resonera om funktion och betydelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Resonera om musik - Pop- och rockhistoria

Musikens sammanhang och funktion

Omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om andras musicerande
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras musicerande.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om andras musicerande.
Musikens funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Musikens betydelse
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Jämföra
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Lyssna -beskriva
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Lyssna - instrument
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Mu
Musicera -Pop- och rockhistoria

Förmågor som ska bedömas

Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan även spela enkla melodier.
Eleven kan även spela enkla melodier.
Eleven kan även spela enkla melodier.
Bas och slagverk
Eleven kan även spela bas- och slagverksstämmor med viss timing
Eleven kan även spela bas- och slagverksstämmor med relativt god timing
bas- och Eleven kan även spela slagverksstämmor med god timing samt
Ackordinstrument
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Samspel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Teknik och karaktär
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: