👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan Sverige - introduktion, karta, atlas

Skapad 2017-08-31 15:49 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planeringen fungerar som en introduktion till arbetsområdet Sverige. Inleds av en repetition av hur världen blev till och en översikt av Sveriges historia. Tränar eleverna i att använda kartor och atlas.
Grundskola 4 Geografi
Nu börjar din resa genom Sverige!

I klassrummet börjar din resa med att du får din atlas och lär dig hur du använder den.

Medelpad... vad är det? Det ska vi också ta reda på!

Innehåll

Kursplan i ämnet geografi

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Vi arbetar med kartor och atlasen som ditt första steg mot att "göra geografiska analyser av omvärlden" (Lgr 11, s. 159).
Vi arbetar med namngeografi för att ge dig en grund och referensram för ditt vidare arbete med Sverige.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Arbetssätt och undervisning

"Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver." (Lgr 11 s. 9).
Detta citat ur Lgr 11 utgör grunden för arbetet med kartor, atlas och namngeografi.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska tillsammans gå igenom  hur världen blev till, världskartan, tidslinjen, kartkunskap och Sveriges namngeografi.
  När vi har genomgångar tränar du på att anteckna stödord.
 • Vi ser på film. Filmer  "Karta & Jordglob" del 1 och 2. och geografens testamente.
 • Du gör olika övningar där du tränar på att använda din atlas.
 • Du tränar på Sveriges namngeografi hemma och i skolan.

Genom vårt arbete tränar du på att (Lgr 11, s. 13 samt Lgr 11. s. 160):

Visa vad du lärt dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du

 • Känna till hur en karta är uppbyggd (färger, symboler, skala).
 • Veta vilka de 8 väderstrecken är (N, S, V, Ö, NV, NO, SV, SO).
 • Kunna använda en kartbok för att söka information.
 • Namn och läge på Sveriges landskap.

 

Du kommer att få skriftliga förhör på Sveriges landskap. Övriga punkter visar du att du kan genom ditt arbete i klassrummet.

Tidsram

Åk 4.
.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Arbetsmatris kartkunskap/namngeografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartkunskap
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg
Du behöver lärarstöd för att använda kartboken.
Du använder kartboken på ett i huvudsak fungerande sätt. Du visar det genom att ofta hitta det du letar efter i kartboken.
Du använder kartboken på ett fungerande sätt. Du visar det genom att hitta det du letar efter i kartboken.
Du använder kartboken på ett väl fungerande sätt. Du visar det genom att snabbt och effektivt hitta det du letar efter. Du kan hjälpa klasskompisar att leta i kartboken.
Sveriges namngeografi
Du kan märka ut några av Sveriges landskap på en blindkarta.
Du kan märka ut ungefär hälften av Sveriges landskap på en blindkarta. Du kan märka ut ett fåtal av Sveriges städer, vatten eller berg på en blindkarta.
Du kan märka ut de flesta landskap i Sverige på en blindkarta. Du kan märka ut några städer, vatten och berg i Sverige på en blindkarta.
Du kan märka ut alla landskap i Sverige på en blindkarta. Du kan märka ut flera städer, vatten och berg i Sverige på en blindkarta.