👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Tema - Jord

Skapad 2017-08-31 18:03 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 1 – 3 Biologi
En beskrivning av hur du kommer att arbeta med Naturvetenskap och teknik för alla. Temat är Jord.

Innehåll

I temat Jord får du bekanta dig med vanliga beståndsdelar i jord, sand, lera och humus. Du kommer få möjlighet att lär dig vad de består av, hur de bildas och vilken betydelse de har för växter. Du kommer få använda olika testmetoder att identifiera jord. 

Genom arbetet kommer du få utveckla din förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Du kommer utveckla förmågan att beskriva dina resultat med ord och termer från ämnesområdet. 

Du kommer utifrån tematexter att samtala om kretslopp, hur jord bildas och vad naturresurser från berg och jord kan användas till. 

 

Utvärdering och återkoppling 

Du kommer att bedömas och få återkoppling utifrån:

Hur väl du genomför undersökningar.

Hur du motiverar testmetoder vid undersökningar. 

Hur du beskriver, observerar och dokumenterar egenskaper hos jord med ord och termer från ämnesområdet. 

Hur du resonerar om rötternas funktion hos växter. 

Hur du samtalar om texter med innehåll från temat. 

Hur du dokumenterar dina undersökningar med text och bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi

Matriser

Bi
NTA- Jord, år 1-3

>>>
>>>
Jordens betydelse för liv
 • NO
 • NO  1-3
du kan berätta något om jordens betydelse för liv, när någon frågar dig
du kan berätta några saker om jordens betydelse för liv, men behöver ibland hjälp av en kompis eller lärare
du kan berätta om jordens betydelse för liv
Undersökningar
du behöver mycket hjälp när du gör undersökningar.
du genomför undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
du arbetar ändamålsenligt och hanterar materialet på ett välfungerande sätt.
Samarbeta
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
du samarbetar oftast men behöver ibland bli påmind
du samarbetar självmant
du samarbetar självmant och använder även andras förslag för att ditt resultat ska bli bättre
Ord och begrepp
 • NO
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder några ord och begrepp
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
Observera och jämföra
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
du observerar när någon påminner och gör någon egen jämförelse
du observerar självmant och gör några egna jämförelser
du observerar självmant och gör många olika jämförelser samt jämför även med andras resultat
Dokumentera
 • NO   3
du behöver stöd med din dokumentation
du utför din dokumentation själv eller tillsammans med dina kamrater
du ger några förslag på hur dokumentationen kan göras och lyssnar till andras förslag
Förutsägelse
du behöver stöd när du ska göra en förutsägelse
du formulerar en förutsägelse på egen hand eller med en kamrat